Få hjælp

Kolik baby græder i mors arme

Hvor og hvordan kan man få hjælp, når man har en baby med kolik?

Her er samlet en række forslag, for at gøre det nemt for dig. Sådan kan du hjælpe din baby, og dig selv, og få økonomien til at hænge sammen også.

Lægen

Du bør altid starte med at gå til lægen, hvis dit barn skriger mere end normalt. Det er så vigtigt.
Lægen tjekker dit barn for mere alvorlige ting, og henviser nogle gange til et tjek på hospitalet også.

Tænk selv

Passer symptomerne på noget andet? Har du i virkeligheden et barn med refluks? Mælkeallergi? Eller et ørebarn?

Hellere et besøg for meget hos lægen, end et for lidt. Tænk hvis det kan løses, og du ikke behøver sidde og kigge på dit barn skrige i 3-5 måneder.  Det sker desværre, at lægerne overser problemer der kan løses, og kalder dem kolik. En del forældre oplever at de får bedre hjælp hos en børnelæge (eller på hospitalet) end hos deres egen læge. Det kan derfor godt betale sig, at presse lidt på for at få en henvisning til en børnelæge.

Især forældre med refluks babyer har oplevet at få at vide deres baby har kolik, og først langt senere får deres børn refluks diagnosen. Ubehandlet refluks kan give smerter, syreskader søvn- og spiseproblemer m.m.

Har dit barn refluks?

Find behandler

Kiropraktik eller alternativ behandling, i form af zoneterapi eller kranio sakral terapi, er løsningen for nogle. Prøv det, når du har været igennem de to første punkter på denne liste. Gå efter dem der har erfaring med at behandle kolik, og er uddannede til det. På grund af nogle kringlede regler for markedsføring må en zoneterapeut ikke reklamere med at have speciale i kolik. Men hun må gerne sige om hun har erfaring med det, og at hun har taget et kursus i det. Spørg efter det.

Hjælp dig selv

Prøv at udelukke det her, en af gangen -hvis du kan.

Diætist

Hvis dit barn viser sig at have mælkeallergi, så kan du muligvis få en henvisning, fra din læge, til en klinisk diætist. Jeg ved ikke om de henviser mødre der undgår mælk mens de ammer, men det burde i hvert fald være muligt at få en henvisning hvis dit barn er så gammelt at det skal til at spise fast føde. Ellers kan man jo selv opsøge en diætist, hvis man har råd.

Der findes også flere gode kogebøger om mad uden mælk.

Familie og venner

Bed om og tag imod hjælp. Husk også at sige et fast nej, til det der ikke reelt hjælper dig. Det er hårdt at have gæster når nerverne hænger i laser og man ikke får sovet.

Hvad kan de hjælpe med?

Sundhedsplejersken

Brug din sundhedsplejerske. Fortæl hende hvordan du har det. Det er godt, både fordi du får luft for frustrationerne, og fordi hun kan hjælpe med at holde øje med om du er ved at udvikle en fødselsdepression. Det er min erfaring at de fleste af dem er kloge og forstående. Hvis du skulle være uheldig, og ikke føler du kan tale med hende, så bed om at få en ny.

Sundhedsplejersken kan også være med til at lave en plan for hvordan du kommer igennem kolikken.

Familierådgivning fra kommunen

Så vidt jeg har forstået har hver kommune sit eget tilbud på det her område. Kontakt derfor din kommune, eller gå ind på deres hjemmeside for at få flere oplysninger.

I Aalborg kommune har vi Tværfagligt Team, som består af en sundhedplejerske, en psykolog, en socialrådgiver og en psykolog. Der er altså mulighed for at få hjælp på mange områder. Rådgivningen er  for alle med børn under 5 år. Det er gratis, og man skal ikke henvises, men kan selv henvende sig efter behov. Rådgivningen er fortrolig, og kan være anonym hvis man ønsker det. Man kan henvende sig om alt der bekymrer én, vedrørende barnet. Det kan f.eks. være sygdom, problemer med at spise og sove, bekymring om barnets udvikling, eller hvis du føler dig deprimeret efter fødslen.

I Københavns kommune har de Familierådgivningen København, som ifølge deres hjemmeside, er et gratis, åbent og anonymt tilbud til familier med særlige behov. Mere info følger, når de er tilbage fra juleferie :-)

Psykolog

Mængden af gråd og risikoen for Shaken Baby Syndrome hænger sammen. Hvis du føler at du har svært ved at hænge sammen, så kan det være en god idé at kontakte en psykolog. Kolik øger også risikoen for stress, drepression og ødelagte forhold.

Man har nok en tendens til at sætte sig selv sidst når man har et kolikbarn. Pas på dig selv. Din baby har brug for at du fungerer.

Få evt. en henvisning ved lægen, eller brug psykologen fra familierådgivningen. (Se forrige afsnit.)

Homestart

Få en familieven fra Homestart. Det her er til familier med små børn, der mangler overskud -også helt almindelige familier. Måske bor din egen familie langt væk, eller måske kan, eller vil, de ikke hjælpe.

De frivillige der bliver familievenner er helt anmindelige mennesker, ofte pensionerede lærere, syplejersker eller lignede. Kravet er at de enten selv skal have børn, eller have erfaring med børn og børnefamiler. De skal i øvrigt godkendes af Homestart, deltage i et 20 timers forberedelses kursus, og have en ren børneattest.

Den frivilliges opgave er hvad end du har brug for (inden for rimelighedens grænser).

www.homestart.dk

Børnesøvnklinikken

Så vidt jeg ved findes der kun én i landet, og den ligger i Næstved. Søvnklinikken tilbyder hjælp til børn i alderen 1-16 år som lider af længerevarende søvnproblemer, dvs. det har varet mindst 3-6 mdr. afhængigt af barnets alder. Klinikken kan blandt andet være med til at finde ud af om det er smerter, eller noget andet der forstyrrer søvnen. Børnesøvnklinikken udlåner også kæde- eller kugledyner, så man kan teste om det er noget der fungerer for éns barn. Man skal henvises fra egen læge.

Sundhed.dk om Børnesøvnklinikken

Artikel på dr.dk om søvnklikken

Økonomisk hjælp

Tabt Arbejdsfortjeneste

Du kan søge om Tabt Arbejdsfortjeneste, hvis dit barn er så sygt at det forhindrer dig i at gå på arbejde. Der er selvfølgelig nogle krav. Læs mere om Tabt Arbejdsfortjeneste (TA).

Dagpenge ved pasning af syge børn

Du kan også søge om Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn. Det er en noget lavere sats end TA. Igen er der selvfølgelig en række krav man skal leve op til, men har man f.eks. et barn med refluks der er konstant syg, så er det nok forsøget værd.

Sygeforsikring Danmark

Hvis du er medlem, så yder de tilskud til egenbetalingen på receptpligtig medicin, men ikke til ting som engangssprøjter og specialkost.

Er du selv medlem, så kan du tilmelde dine børn under 16 år gratis. Hvis barnet er født inden du blev medlem skal det opfylde nogle helbredskrav. Er barnet født efter du blev medlem, så skal det ikke opfylde helbredskravene for at blive medlem.

Recept på modermælkserstatning

Ved at få recept på hyperallergen modermælkserstatning hos lægen, reduceres prisen kraftigt. Det skal lige siges at en bøtte med den her slags modermælkserstatning nemt kan koste 250 kr. som udgangspunkt. Ud over recept, kan man også søge om tilskud til Merudgifter.

Merudgifter

Hvis der er særlige udgifter til dit barn, såsom medicin og hyperallergen modermælkserstatning, så kan du ansøge om at få tilskud. Det kan foregå via din læge, eller du kan gå ind og ansøge på borger.dk under paragraf 41. De indhenter så en lægeerklæring på hvad barnet fejler, ved din læge.

Astma og allergiforbundet har nogle gode sider og foldere omkring merudgifter. Her stå blandt andet hvad du kan søge om, og hvor stort tilskud der gives.

DUKH har lavet en guide der kan hjælpe dig med at gennemskue reglerne. Lovguide om mergiftydelse.

Udstyr

Kolikmor har en webshop med nøje udvalgte produkter, som kan hjælpe dig der har en baby med kolik, refluks, eller mælkeallergi.
Her er udelukkende ting der kan gøre livet lidt lettere for dig og din baby.

Kolikmor Webshop